Brandwerendheid

Op het gebied van brandwerendheid zijn diverse normen in omloop. Voor een goed begrip van de brandwerendheid van een kluis is het belangrijk om te weten wat brand is. Dit kunt u hier lezen.

Een brandwerende kast of kluis zal de energie die vrijkomt moeten opnemen, zonder deze door te geven naar de inhoud van de kluis. Soms wordt er gesproken over een gemiddelde brand. Dit is echter onzin, de gemiddelde brand bestaat niet. Alle materialen in een ruimte geven bij brand energie af, dit noemen we de vuurbelasting. Pas als alle materialen in een ruimte bekend zijn kan de vuurbelasting berekend worden en kan ingeschat worden wat de impact bij brand op een kluis is.

Bij brandwerende kasten welke gecertificeerd zijn volgens VDMA, NT Fire 017, UL of JIS wordt de brandwerendheid daadwerkelijk getest. Hiervoor worden de kasten in een oven van ongeveer 1000 - 1090 graden geplaatst (850 graden voor JIS). Na de testtijd volgt een val van 9.15 meter (4 meter voor JIS) op een puinbed om instorting te simuleren. Tenslotte wordt de kluis dan weer teruggezet in de oven om af te koelen. Bij deze kasten heeft u dus de zekerheid dat ze de toegevoerde energie bij brand kunnen opnemen zonder deze door te geven aan de inhoud van de kluis.

Bij kasten welke brandwerend zijn volgens de DIN4102 norm wordt de kast getest door deze aan één zijde te verhitten. Daarna meet men de temperatuur aan de andere zijde van de kluis. Deze mag niet hoger worden dan 140 graden. In deze testsituatie kan een dergelijke kast de toegevoegde energie aan alle zijden kwijt. Echter, in een brand krijgt deze kast van alle kanten energie toegevoerd, hij kan de energie dus niet afgeven en zal opwarmen. Uit testen is gebleken dat er dan na 10-15 minuten een situatie ontstaat waarbij de inhoud als verloren moet worden beschouwd.

Advies
Ons advies is simpel. Als u zekerheid wilt dat uw spullen een brand overleven dan geeft alleen een gecertificeerde kast deze zekerheid. Met een DIN4102 kast kan nooit deze zekerheid worden gegeven!

Hoe lang moet de kluis brandwerend zijn.
Deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste, is het pand van beton of hout. Een modern, uit beton opgetrokken pand, zal een minder snelle branduitbreiding geven dan een ouder houten pand. Ook zijn in een modern pand de brandscheidingen waarschijnlijk beter. Hier is een brandwerendheid van 60 minuten voldoende.

In oudere panden of ingewikkelde verzamelgebouwen zouden wij toch een 120 minuten brandwerende kast adviseren en wel om de volgende 2 redenen. Ten eerste is in dit soort panden een snellere branduitbreiding te verwachten. Daarnaast geven de moderne toegepaste kunststoffen een hoge vuurbelasting. Ten tweede zal de brandweer niet zo snel tot een binnenaanval overgaan gezien de risico's welke dit met zich meeneemt. Her gevolg is dus dat de brandweer de brand laat branden en zich bezighoud met het voorkomen van uitbreiding. Hierdoor wordt de kluis dus langer aan de brand blootgesteld.