Aandachtspunten bij het kopen van een kluis

De volgende punten zijn van belang:


Wat wilt u opbergen?

Belangrijk is om te kijken wat u wilt opbergen. Sieraden en geld nemen relatief weinig ruimte in maar kunnen desondanks een hoge waarde hebben. Kwetsbare goederen als film- en fotoapparatuur vragen om meer ruimte. Papier kan in dozen of ordners worden opgeborgen waardoor de ruimte beperkt wordt. In ieder geval is het belangrijk om vooraf goed in te schatten wat en hoeveel u gaat opbergen en hoeveel ruimte e.e.a. inneemt.


Waartegen wilt u beveiligen?

Inbraak
Beveiliging tegen inbraak vraagt om een degelijke kluis met een goed slot en goede schoten. Kluizen in de categorie licht inbraakwerend zijn niet geschikt om waardevolle spullen op te bergen gezien het feit dat zij met relatief eenvoudige hulpmiddelen zijn open te breken. Wij adviseren u dan ook om minimaal een kluis uit de categorie normaal inbraakwerend te nemen.

Daarnaast is ook van belang in wat voor pand de kluis staat. Een kluis in een woonhuis, waar u normaal gesproken geen professionele inbreker hoeft te verwachten, mag gerust een meubelkluis met een waardeberging van € 5000,- zijn. Staat de kluis in een bedrijf, waar wel een zwaarder type crimineel te verwachten is, dan adviseren wij u tenminste een kluis met een waardeberging van € 9.000,- te nemen.

Tenslotte is het van groot belang dat de kluis goed verankerd wordt. Anders neemt men eenvoudigweg uw kluis mee. Ook zwaardere kluizen van 200 - 300 kg worden zonder al te veel moeite meegenomen door het inbrekersgilde.

Brand
Beveiliging tegen brand vraagt om hele andere eigenschappen van een kluis. Bij een brand komt namelijk energie vrij, we noemen dit de vuurbelasting. Deze vuurbelasting is afhankelijk van de inventaris van de betreffende ruimte. Elk materiaal geeft een andere vuurbelasting. Daarom kan er ook niet over een gemiddelde brand worden gesproken (zoals sommige collega's doen) omdat deze niet bestaat. Pas als alle materialen in een ruimte bekend zijn kan de totale vuurbelasting berekend worden en kan een inschatting gemaakt worden hoeveel energie er vrijkomt. De energie die vrijkomt zal gedeeltelijk door de kluis moeten worden opgenomen maar mag echter niet worden doorgegeven aan de inhoud van de kluis.

Als u zekerheid wilt hebben dat uw kostbare spullen een brand overleven adviseren wij u een kluis te nemen met brandwerende eigenschappen volgens VDMA, NT Fire 017, UL of JIS. Deze kluizen worden in ovens aan een hoge vuurbelasting blootgesteld en getest. Kluizen met een brandwering volgens DIN4102 adviseren wij niet, tenzij uw pand voorzien is van brandbeveiliging zoals een brandmeld- of sprinklerinstallatie. De reden hiervoor is dat deze kluizen geen vulling hebben welke de energie opneemt, alleen het doorgeven van de energie naar de inhoud van de kluis wordt vertraagd. Uit testen is gebleken dat kluizen met een DIN4102 normering bij een echte brand uw inhoud ongeveer 10 - 15 minuten beschermt!

Brand en Inbraak
Van kluizen welke zowel brand- als inbraakwerend moeten zijn wordt veel meer gevraagd. Zij moeten beide eigenschappen combineren. Vandaar dat deze kluizen enigzins duurder zijn dan kluizen met alleen brandwerende- of inbraakwerende eigenschappen. Ook hier geldt weer dat de waardeberging en brand- werendheid van de kluis afhankelijk is van het pand waarin de kluis komt te staan.


Waar moet de kluis komen?

Als u de kluis slechts af en toe gebruikt maakt het niet veel uit waar hij geplaatst wordt. Houd er rekening mee dat er, indien de kluis naar een verdieping moet, nog kosten bij kunnen komen. Zie hiervoor ook bij plaatsing.
Als u echter regelmatig in de kluis moet zijn dan is een makkelijk bereikbare plaats van belang. Als u halsbrekende toeren moet uithalen om bij de kluis te komen dan is men snel geneigd om zaken uit te stellen waardoor de kluis niet optimaal gebruikt wordt. Veel mensen willen graag de kluis in een kelder plaatsen. Hou er dan wel rekening mee dat bij een eventuele brand bluswater in de kelder kan stromen. Nu is een kluis meestal wel spatwaterdicht maar als de kluis onder water komt te staan is de inhoud evengoed verloren. Een pomp in de kelder kan een oplossing zijn maar hou er rekening mee dat de brandweer waarschijnlijk de stroom uitschakelt waardoor de pomp waarschijnlijk ook niet meer functioneerd. Ook ruimtes waar een hoge luchtvochtigheid kan heersen, zoals een garage, zijn niet altijd ideaal. Dit is met name van belang voor kluizen met elektronische sloten.


Wat voor type slot?

Kluizen zijn verkrijgbaar met sleutelslot, cijfercombinatieslot (de bekende draaischijf) of elektronisch codeslot. Ook combinaties zijn mogelijk.

Sleutelslot
Een sleutelslot heeft als voordeel dat hij in de meeste gevallen standaard op de kluis zit en er niet extra voor betaald hoeft te worden. Nadeel is dat de sleutels vaak groot zijn. Daarnaast is het raadzaam om reservesleutels niet in hetzelfde pand als waar de kluis staat te bewaren. Een inbreker weet alle plekjes waar u deze sleutels bewaard wel te vinden.

Cijfercombinatieslot
Een cijfercombinatieslot heeft als voordeel, naast het feit dat er geen sleutel meer nodig is, dat deze niet zo duur is. Verder zit er geen elektronica in die kan weigeren. Een nadeel is wel dat het openen van de kluis enige tijd kost. Indien u vaak in de kluis moet zijn, bijvoorbeeld in een bedrijf, kan dit snel als lastig worden ervaren. Daarnaast is er geen registratie mogelijk van personen.

Elektronisch codeslot
Tenslotte is er het elektronisch codeslot. Dit heeft als voordeel dat de kluis snel te openen is. Daarnaast is een code snel te veranderen. Verder is bij sommige sloten registratie mogelijk en kan er op sommige sloten tijdvertraging of tijdblokkades worden gezet. Sommige elektronische sloten worden geleverd met een sleutel voor noodopening. Ook hier geld dat het raadzaam is om deze sleutels buiten het pand te bewaren.